Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle

Paaswake_2012_042_21

Op Paasavond gaan we opnieuw de aloude weg
van duisternis naar licht,  van dood naar leven. 

Het is de avond: van wegtrekken uit onderdrukking en slavernij;
van onderweg blijven naar een hoopvolle toekomst.

Ontwaakt, gij die slaapt;
sta op uit de dood!
Vanavond komen we samen
bij vuur, licht en water.

Vuur, dat ons verwarmt en mensen samen smeedt;
licht, dat ons voorgaat in de nacht;
water, dat opbeurt en bron van leven is. 

Wij bidden bij het begin van de paaswake:
"God, Schepper en Bevrijder, Bron van warmte en licht.
Als een vuur zijt Gij verschenen; als een licht gaat gij ons voor bij nacht en ontij.

Laat uw zegen rusten op het paasvuur. Dat het ons mag verwarmen en verlichten.
Ontsteek in ons een vuur dat niet te blussen is; een licht dat niemand doven kan.

Zo bidden wij omwille van Jezus die het Licht van deze wereld is,
vuur is komen brengen op aarde, en verlangt dat het brandend blijft.

Jezus Christus, Ongebroken Licht dat ons aanstoot in de morgen,
en de duisternis verdrijft: gisteren, vandaag en morgen – dag en nacht.

Jezus Christus, Onafgebroken Leven,
de eerste en de laatste, oorsprong en einde.

Jezus Christus, Onbeschadigde Mens,
Gods Rechterhand voor tijd en eeuwigheid,
wees een lichtbron in onze gemeenschap."

En wij wensen alle mensen van de gemeenschap van Onze-LieveVrouw-over-de-Dijle en die ons bezoeken:
"Kondig het aan : de Heer is verrezen !
Zeg aan de wereld dat Jezus leeft !
Vrede en vreugde mogen uw leven vervullen,
om zo te getuigen dat Licht en Leven sterker zijn
dan duisternis en dood.

Wij wensen een paaswens van vrede."

Kopie__van_Paaswake_2012_042_10Kopie__van_Paaswake_2012_042_11Kopie__van_Paaswake_2012_042_13Kopie__van_Paaswake_2012_042_14Kopie__van_Paaswake_2012_042_17Kopie__van_Paaswake_2012_042_21Kopie__van_Paaswake_2012_042_23Kopie__van_Paaswake_2012_042_32Kopie__van_Paaswake_2012_042_36Kopie__van_Paaswake_2012_042